Search

Categories

Newsletter

Stay up-to-date with important modifications, new products, services and special offers in our store. Subbscribe to our free newsletter now.

E-mail address appears to be incorrect. Subscription to address {0} has been cancelled.

Company details

MAXOR

MAXOR

Address

Narutowicza

05-400 Otwock

Mazowieckie

E-mail
Phone

Kom.: 501248078

Bank account

Nr konta: 88 1020 1127 0000 1502 0029 9651

Company data:

TIN: 532-157-20-04

Regon: 146901023

REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROT TOWARU

1.

 Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu, bez podania żadnej przyczyny.

2.

 Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów (rachunek, karta gwarancyjna i in.). Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

3.

Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe. Koszty przesyłki nie są zwracane.


 

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12. zawartej w drodze aukcji publicznej;

13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

REKLAMACJA

1.

 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

- niezgodności towaru z opisem.

2.

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki pod względem uszkodzeń w transporcie w obecności osoby doręczającej paczkę (listonosza, kuriera itp.).
a) Należy starannie sprawdzić czy paczka nie ma śladów uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej zawartość. Niektóre uszkodzenia mogą nie być widoczne - najlepiej sprawdzić zawartość paczki.
b) W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy spisać protokół uszkodzenia w obecności listonosza/kuriera i z jego podpisem.
c) Jeśli Kupujący przyjmie paczkę bez zastrzeżeń Sklep zazwyczaj nie ma możliwości dochodzenia roszczeń w postaci reklamacji uszkodzenia towaru podczas transportu - reklamacje oczywiście będą zgłaszane przewoźnikowi, jednak zazwyczaj są one odmowne.

 

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest przysłanie dokumentacji (np. zdjęcia, formularza reklamacji sporządzonego w obecności kurier lub listonosza, z jego podpisem) potwierdzającej wadę przedmiotu na adres reklamacje@maxor.eu, lub pisemnie na adres Sklepu.

3.

Reklamację są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

4.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy towar lub wymieniony zostanie uszkodzony element. Towar zostanie wysłany na koszt Sklepu.

Jeśli nie będzie możliwa wymiana Klientowi zostanie zwrócona równowartość ceny produktu.

 

 

Top 3: Bestseller

PLN24.99
Kiełkownica średnia
PLN4.99
BIO Rzodkiew Daikon 10g
PLN21.99
Kiełkownica mała
Check the internet connection